Співробітники ПП «НВЦ «Техноекос» пройшли навчання та отримали посвідчення на право виконання робіт на висоті

Роботи на висоті – це роботи, при виконанні яких працівник перебуває на відстані по вертикалі 1,3 м і більше від робочої поверхні (ґрунту, перекриття, робочого настилу).

Правила роботи на висоті в Україні врегульовані в правилах охорони праці при роботі на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду 27.03.2007 р №62 (НПАОП 0.00-1.15-07).

До робіт на висоті допускаються тільки працівники, які пройшли спеціальне обов’язкове навчання і медичний огляд, не мають протипоказань до виконання робіт на висоті.

Згідно КНД 211.2.3.063-98 ” Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція ” п. 5.1; п. 6.1 Відбір проб на газоходах та трубах проводиться на висоті більше 1,3 м (на висоті, що дорівнює 4-5 еквівалентним діаметрам труби).

На підставі вищевикладеного, співробітники нашого підприємства пройшли вищезазначене навчання та медогляд для виконання робіт по відбору проб на висоті.